Kyllästynyt palkkauksenhallinnan pullonkauloihin?
Apua on luvassa ja valmiiksi testatulla tavalla… Helpotusta palkkauksenhallintaan

Valtionhallintoa varten räätälöity ainutlaatuinen palkkauksenhallintajärjestelmä on ollut jo yli vuoden Luonnonvarakeskuksen käytössä, ja nyt se on tarjolla myös muille valtionhallinnon yksiköille.

Paina video päälle alta niin saat pikakatsauksen uuteen
palkkauksenhallinnan arkea helpottavaan järjestelmään 3 minuutissa 

Luke:n projektipäällikkö Irma Vanhanen:

”Vasu-järjestelmä tekee palkkausjärjestelmästä läpinäkyvän, lisäksi järjestelmä helpottaa kehityskeskustelujen käymistä ja palkanmuutosten viemistä Palkeiden Kieku-järjestelmään.”

Varmista moninaiset hyödyt palkkausorganisaatiolle

  • Johdon on helppo seurata arviointien etenemistä ja voi tarvittaessa puuttua nopeasti 
  • Järjestelmään voidaan tuoda palkkahistoria usealta vuodelta takautuvasti
  • Virheet vähenevät: vääriä ja virheellisiä päätöksiä voi palauttaa uudelleen käsittelyyn prosessien aikana
  • Automaattiset raportit helppo siirtää tarkempaa tarkastelua ja jakamista varten Exceliin
  • Raporttien graafit siirrettävissä helposti PowerPointeihin ja jaettavaksi
  • HR, johto ja esihenkilöt saavat oikeanlaista dataa reaaliaikaisesti, eikä tarvitse enää pyöritellä tietoja tehottomasti Excel-taulukoissa
  • HR:llä, johdolla sekä esihenkilöillä aina reaaliaikainen tieto siitä miten arvioinnit etenevät
  • HR:n helpompi siirtää tiedot valtion palkkausjärjestelmään, koska tämä palkkajärjestelmä koostaa tiedot

Todella monipuoliset ominaisuudet palkkauksenhallintaan

Esihenkilön näkymä:

Esihenkilö voi nähdä omat henkilökohtaiset palkkatiedot sekä reaaliaikaiset palkkatiedot alaisistaan. Lisäksi esihenkilöllä näkyy työjono, missä näkyy käytävät arvioinnit.

Työsuoritusten ja tehtävien vaativuuden arviointi: 

Järjestelmä mahdollistaa työsuoritusten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin. Esihenkilön on helppo vertailla alaistensa suorituksia hyödyntämällä aiempia arviointeja ja perusteluja. Järjestelmään voidaan tuoda organisaation palkkausperusteet ja -ohjeet. Järjestelmässä voi olla useita kielivalintoja.

Tietojen hakeminen ja raportointi: 

Henkilöhakutoiminnon avulla tietojen hakeminen on helpompaa, nopeampaa ja kätevämpää. Haetut tiedot voidaan tarvittaessa siirtää Exceliin yksityiskohtaisempien raporttien luomista varten. Järjestelmä mahdollistaa myös graafien automaattisen siirtämisen suoraan PowerPoint-ohjelmaan.

Vertailutoiminto: 

Esihenkilöillä on mahdollisuus vertailla oman yksikkönsä tietoja koko organisaation tietoihin. Tämä auttaa heitä arvioimaan oman yksikkönsä sijoittumista suhteessa muihin organisaation yksiköihin.

Johdon (esihenkilön esihenkilö) toiminnot: 

Johdolla on vastaavat toiminnot ja laajemmat näkymät kuin esihenkilöllä. He voivat tarkastella kaikkien yksikkönsä työntekijöiden tietoja ja saada automaattisia yhteenvetoja arvioinnin hyväksymistä odottavista henkilöistä palkkavaikutuksineen.

Arviointien käsittely: 

Järjestelmä tarjoaa monipuoliset hyväksymistyökalut arviointien käsittelyyn. Esimerkiksi arvioinnin voi palauttaa takaisin arvioitavaksi yhdellä napin painalluksella.

Usein Kysyttyä (UKK) - Palkkauksenhallintajärjestelmä

Arvion tehtävänvaativuudesta tekee yleensä lähiesimies, ja johtaja tai erillinen arviointiryhmä hyväksyy sen. Järjestelmämme mahdollistaa joustavat roolit ja prosessit, jotka voidaan räätälöidä organisaation tarpeiden mukaan.

Järjestelmämme on suunniteltu vähentämään hallinnollista työmäärää ja tehostamaan palkkauksenhallinnan prosesseja. Palkankorotusten määrään vaikuttaminen riippuu organisaation sisäisestä ohjeistuksesta, mutta tehokkaampi hallinta voi johtaa oikeudenmukaisempiin ja perustellumpiin palkanmuutoksiin..

Tekninen järjestelmämme sisältää kaikki olennaiset toiminnot, kuten läpinäkyvän palkkausprosessin, kehityskeskustelujen tuen, palkanmuutosten helpon viennin ja monipuoliset raportointityökalut. Tämä mahdollistaa tehokkaan seurannan ja oikeudenmukaisen kohtelun edistämisen organisaatiossa.

Tekninen järjestelmämme sisältää kaikki olennaiset toiminnot, kuten läpinäkyvän palkkausprosessin, kehityskeskustelujen tuen, palkanmuutosten helpon viennin ja monipuoliset raportointityökalut. Tämä mahdollistaa tehokkaan seurannan ja oikeudenmukaisen kohtelun edistämisen organisaatiossa.

Järjestelmän soveltuvuus ja tehokas käyttöönotto vaativat enemmän kuin pelkän hankinnan; ne edellyttävät huolellista suunnittelua, mukauttamista ja koulutusta. Tarjoamme kattavaa tukea ja ohjeistusta järjestelmän kaikissa vaiheissa, varmistaen, että se vastaa organisaation tarpeita ja tavoitteita.

Luken saavuttamat korkeat pisteet valtion työtyytyväisyyskyselyssä palkkauksen avoimuudesta osoittavat, että oikein käytettynä järjestelmä voi merkittävästi parantaa työtyytyväisyyttä ja avoimuutta. Järjestelmämme edistää näitä tavoitteita tarjoamalla selkeät ja läpinäkyvät palkkauksen hallinnan prosessit.

Kyllä, järjestelmämme on suunniteltu olemaan erittäin joustava ja se voidaan räätälöidä vastaamaan erilaisia organisaatioiden tarpeita ja vaatimuksia. Tämä tarkoittaa, että voimme mukauttaa prosesseja, rooleja ja hyväksyntäketjuja organisaationne erityistarpeiden mukaisesti, varmistaen, että järjestelmä tukee optimaalisesti teidän palkkauksenhallintaprosessejanne.

Järjestelmämme automatisoi monia palkkauksenhallinnan prosesseja, mikä vähentää manuaalisen syötön virheitä. Lisäksi, se tarjoaa tarkistustyökalut ja mahdollisuuden palauttaa virheellisiä päätöksiä uudelleen käsittelyyn, mikä parantaa palkkaustietojen tarkkuutta ja luotettavuutta.

Järjestelmämme helpottaa palkanmuutosten viemistä Palkeiden Kieku-järjestelmään.

Käyttäjäystävällisyys on järjestelmämme keskeinen piirre. Tarjoamme tukea käyttökoulutuksen suunnittelussa, mikä takaa, että niin HR-ammattilaiset kuin esihenkilöt saavat tarvittavat valmiudet järjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Järjestelmän käyttöönoton kesto riippuu monista tekijöistä, kuten organisaation koosta, erityistarpeista ja valmiudesta muutokseen. Tarjoamme yksilöllisen suunnitelman järjestelmän käyttöönotolle, joka pyrkii minimoimaan häiriöt normaalille toiminnalle ja varmistamaan sujuvan siirtymisen.

ROI:n mittaaminen perustuu moniin tekijöihin, kuten työmäärän vähenemiseen, virheiden vähentymiseen, palkkauksen oikeudenmukaisuuden parantumiseen ja työtyytyväisyyden kasvuun. Autamme asiakkaitamme määrittämään avainindikaattorit ROI:n seurantaan ja arvioimaan järjestelmän taloudellista vaikutusta organisaatioon.

Haluatko lisätietoa palkkauksenhallintajärjestelmästä?

Jo näistä listoista tietää, että tämä järjestelmä on tehty helpottamaan palkkauksenhallinnan arkea monilla konkreettisilla tavoilla.

Jos tämä herätti sinussa kiinnostusta, ota yhteyttä täyttämällä alla ole lomake tai soittamalla numeroon 050 5613580 /Jussi Rautalampi

© WellWorks Oy 2023